Privacy Policy

Privacybeleid

Het privacybeleid omschrijft de wijze waarop Carbon Neutral Initiative (CNI) omgaat met het verzamelen, gebruiken, opslaan, delen en beschermen van persoonsgegevens.

“Persoonsgegevens” zijn gegevens die aan een specifieke persoon kunnen worden gekoppeld en bruikbaar zijn om een specifieke persoon te identificeren. Indien gebruikersgegevens zijn geanonimiseerd of geaggregeerd dan kunnen deze gegevens niet gebruikt worden om een persoon te identificeren en zijn daarom geen persoonsgegevens.

Dit Privacybeleid is van toepassing op de website https://carbon-neutral-initiative.com/ (“Website”). CNI B.V. is de verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerking in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Reikwijdte en toestemming

Door gebruik te maken van de Website, stemt u uitdrukkelijk in met het verzamelen, gebruiken, bekendmaken en bewaren door CNI van uw persoonsgegevens, zoals omschreven in dit Privacybeleid.

CNI kan dit Privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. Wij raden u dan ook aan deze regelmatig te lezen. Substantiële wijzigingen in ons Privacybeleid zullen wij publiceren op onze Website. Het gewijzigde Privacybeleid zal onmiddellijk van kracht zijn zodra deze op onze Website is geplaatst. Dit Privacybeleid is van kracht vanaf 25 februari 2021.

Welke persoonlijke informatie verzamelen we?

Gegevens die wij automatisch verzamelen

Wanneer u onze Website bezoekt verzamelen wij automatisch een aantal gegevens die naar ons worden gestuurd door uw computer, mobiele apparatuur of ander apparatuur waarmee u werkt.

Gegevens die u aan ons verstrekt

IC verzamelt alleen persoonlijke informatie van u op vrijwillige basis. We vragen u in het geval u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief of contact met ons zoekt naar uw voornaam en achternaam, e-mailadres en telefoonnummer.

Hoe gebruiken we persoonlijke informatie?

Uw persoonlijke informatie kan intern gebruikt worden door CNI om de volgende redenen:

 • Voorzien in een goede levering van producten.
 • Voorzien van productinformatie op uw verzoek.
 • Afstemming van onze diensten en content evenals het meten en verbeteren.
 • Beantwoording van vragen over onze producten en diensten of het gebruik van onze website.
 • Klantenondersteuning door middel van e-mail of telefoon.
 • Opspeuren en onderzoek van mogelijk verboden of illegale activiteiten, fraude en inbreuken op de beveiliging.
 • Contactverzoeken via e-mail, push notificatie, tekstbericht (SMS) of telefoon, om u te informeren over onze diensten gebaseerd op uw berichtvoorkeuren, of voor enige andere doeleinden voor zover beschreven in dit Privacybeleid.
 • Het is tevens mogelijk dat we deze informatie met uw toestemming gebruiken om informatie te sturen, waarvan wij denken dat deze interessant voor u is. Wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief kun u informatie ontvangen over CNI en haar producten en diensten. U kunt bij elke nieuwsbrief ervoor kiezen om deze informatie niet meer te ontvangen.

Verstrekken van uw persoonlijke data aan derden

CNI zal geen persoonlijke informatie geven, verkopen, verlenen of op welke andere manier dan openbaar maken naar welke derde partij dan ook, behalve in de gevallen dat:

 • u ons geautoriseerd heeft om dit te doen, of
 • we wettelijk verplicht zijn om dit te doen, of
 • het noodzakelijk is om de rechten of eigendom van deze website te beschermen.

U wordt op de hoogte gesteld in het geval dit zich voordoet.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Om de inhoud van de website te verbeteren gebruikt CNI Google Analytics. Daarmee worden gegevens van niet-persoonlijke aard verzameld. De informatie van deze cookies wordt niet verkocht en wordt gebruikt om uw klantervaring op onze website te verbeteren.

Toegang tot bewerking van uw persoonsgegevens

Indien u wilt dat al uw persoonlijke informatie bij ons wordt verwijderd, dan kunt u ons daartoe een verzoek sturen. Wij zullen uw verzoek verwerken binnen een redelijke termijn en uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Om aan uw verzoek te mogen voldoen, hebben we het volgende van u nodig:

 • Een ondertekende versie van uw verzoek waarin uw contactgegevens en uw e-mailadres vermeld is.
 • Een kopie van uw geldige legitimatiebewijs (na controle zal CNI deze vernietigen).

U kunt uw verzoek per e-mail versturen naar info@carbon-neutral-initiative.com met de documentatie als bijlage.

Bescherming en opslag van uw persoonsgegevens

Wij beschermen uw gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls, versleuteling van gegevens, en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers.

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en verwijderen persoonsgegevens wanneer deze niet langer noodzakelijk zijn voor de hierboven beschreven doeleinden.

Contact

Mocht u nog vragen hebben over CNI en onze Website of denkt u dat er misbruik is gemaakt van uw account, dan kunt u contact opnemen met ons via het Contactformulier.