Onze Missie

Aan de slag om CO2 uit de lucht te halen

Het doel van het Carbon Neutral Initiative is om klimaatverandering tegen te gaan. Dat doen we door CO2 uit de lucht te halen. Dat kunnen we niet alleen. Help jij mee?

Wooden cubes with word MISSION on a light background

Waarom?

Het volledig vergroenen van onze maatschappij in 2050 is nog niet genoeg om de temperatuurstijging tussen de 1,5 en 2 graden te behouden, de doelstelling van het Parijs-akkoord. We zullen ons ook moeten inspannen om CO2 uit de lucht te halen. In 2050 zelfs al een ongelooflijke hoeveelheid van 10 Gigaton per jaar.

Olivijn is een van de veelbelovende mogelijkheden

Een van de veelbelovende mogelijkheden is het gebruik van olivijn. Onder de juiste omstandigheden bindt olivijn CO2 aan zich en kan een ton olivijn in potentie 1,25 ton CO2 aan zich binden. De verwering van olivijn is een volledig natuurlijk proces. Olivijn hoeft alleen maar uitgestrooid te worden en de natuur doet de rest. Jaarlijks zorgt de natuur op deze manier al voor 2 miljard ton aan CO2 binding.

Alles begint met ambitie!

Zonder ambitie komen we nergens. Het Carbon Neutral Initiative heeft zich ten doel gesteld om 1 Gigaton CO2 uit de lucht te halen in 2030. Dat doen we met burgers, maar ook met bedrijven. Kijk bijvoorbeeld bij onze projecten of neem contact met ons op. Doe ook mee!

  • Klik hier als je zelf CO2 uit de lucht wilt halen?
  • Wil je weten wat je als bedrijf kan doen?